Regulamin urodzin

Regulamin imprezy urodzinowej

 1. Urodziny na sportowo odbywają się na obiekcie sportowym Multisport Zabrze ul.Gagarina 2
 2. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście w recepcji klubu wypelniając formularz zgłoszenia i wpłacając kaucję w wysokości 100 zł. W przypadku anulacji urodzin kaucja przepada.
 3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wypełnienie „Formularza zamówienia imprezy urodzinowej” oraz wpłacenie kaucji.
 4. Do dyspozycji jubilata i jego gości przez czas trwania imprezy urodzinowej( 2,5godziny) jest boisko sportowe wraz z animatorem oraz zarezerwowane stoliki w kawiarni klubowej.
 5. Organizator w cenie pakietu podstawowego  urodzin zapewnia wodę mineralną oraz soki .
 6. Poczęstunek dla rodziców (kawa, herbata, ciasto itp.) serwowany jest za dodatkową opłatą zgodna z cennikiem dostępnym w naszej kawiarni.
 7. Jubilat oraz zaproszeni goście podczas trwania urodzin pozostają pod opieką opiekunów prawnych/ rodziców.
 8. Animator odpowiedzialny jest za poprowadzenie zajęć sportowych podczas trwania urodzin.
 9. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestników urodzin.
 10. Hala Multisport zastrzega sobie prawo do zamieszczenia wybranych zdjęć z przyjęcia na swojej stronie internetowej oraz w swoich materiałach reklamowych. W przypadku ,gdy rodzice Jubilata nie wyrażają zgody na wykorzystanie zdjęć z udziałem ich dziecka, należy powiadomić o tym personel hali Multisport drogą e-mailową na adres: recepcja@multisportzabrze.pl
 11. W sprwach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy Regulaminu ogólnego hali Multisport.
 12. Wszelkie zmiany dotyczące imprezy urodzinowej należy zgłaszać najpóźniej 2 dni przed urodzinami.

Życzymy miłej zabawy!