Tenis

Edukacja sportowa najmłodszych ma na celu promować zdrowy styl życia, rozwijać sportowe pasje oraz prawidłowy rozwój oparty o kontakty z rówieśnikami w grupie. Uczy dyscypliny, zdolności koncentracji, uczciwości i samodzielnego podejmowania decyzji.

Oferta szkoły tenisa skierowana jest do dzieci w wieku od 4 lat.

Naszym celem jest zainteresowanie grą dziecka, poprzez różne zabawy tenisowe. Zajęcia dla najmłodszych oparte są na programie Tenis10 (szczegółowe omówienie programu znajduje się w następnej zakładce). Uczniowie poznają technikę i elementy taktyki gry w tenisa. Zapewniamy rozwój ogólnofizyczny i indywidualne podejście do każdego ucznia.

Oferujemy profesjonalny program szkoleniowy. Zajęcia odbywają się w grupach od 2 do 8 osób. Grupy dobierane są odpowiednio pod względem poziomu gry, a ich częstotliwość zależy od grających. Nauka gry w tenisa trwa od września do czerwca, a lekcje odbywają się przynajmniej raz w tygodniu i trwają 1 godzinę zegarową.

Klub współpracuje z Urzędem Miasta Zabrze i cześć zajęć dla dzieci dofinansowana jest z programów gminnych.

Rozpoczynają się zapisy do nowej grupy tenisowej dla dzieci w ramach Narodowego Programu Upowszechniania Tenisa!

Już wkrótce zostanie wyznaczony termin testów sprawnościowych  do  dwóch grup zajęciowych tenisa ziemnego dla dzieci z rocznika 2010-2012.  12 najlepszych dzieci zostanie objęta programem. Każda grupa będzie liczyła sześć dzieci. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu, od 15 września do 15 grudnia i będą bezpłatne. Obecność na lekcjach jest obowiązkowa. Nieusprawiedliwione obecności, zgodnie z regulaminem, skutkują skreśleniem z listy uczestników.

Zajęcia nowej grupy odbywać się będą w środę 16.00 i sobotę 10.00

Dzieci, które nie zakwalifikują się do grupy zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku, gdy osoba z grupy tenisowej zrezygnuje z zajęć lub nie będzie regularnie  uczestniczyć w zajęciach, pierwsze dziecko z listy rezerwowej wskakuje na jej miejsce.

Cennik szkoły tenisa

Harmonogram zajęć

Umowa – tenis ziemny – dorośli

Umowa – tenis ziemny – dziecko

Umowa najmu indywidualnego