Regulamin hali sportowej Multisport w Zabrzu

I. Ogólne zasady korzystania z usług hali sportowej

 1. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren klubu Multisport zapoznała się z postanowieniami Regulaminu i zobowiązała się do jego bezwzględnego przestrzegania.
 2. Klienci proszeni są o zgłoszenie się do Recepcji Klubu każdorazowo po wejściu i przed opuszczeniem Klubu.

Osobom przebywającym na terenie Klubu zabrania się:

 • powodowania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób
 • palenia tytoniu
 • wnoszenia napojów alkoholowych
 • wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego użytku
 • gry w niezmienionym lub zabrudzonym obuwiu
 • używania wulgaryzmów.
 1. Klienci nie przestrzegający regulaminu lub niszczący mienie Klubu mogą zostać z niego usunięci .
 2. Klienci użytkujący sprzęt lub urządzenia będące wyposażeniem hali, należące do klubu Multisport, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 3. Za wypożyczone rakiety w przypadku całkowitego zniszczenia lub zaginięcia, odpowiedzialność materialna wynosi 70% wartości nowej rakiety (nie dotyczy zerwania naciągu). Przy wypożyczeniu rakiety należy pozostawić w recepcji w depozycie dokument tożsamości, który odbiera się przy zwrocie sprzętu.
 4. Na terenie kortów obowiązuje zmiana obuwia na specjalnie przeznaczone do gry w tenisa.
 5. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 6. Hala Multisport nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni klubowej i na terenie klubu.
 7. Na terenie Klubu Multisport obowiązuje zakaz akwizycji. Wszelkie materiały reklamowe mogą być eksponowane tylko i wyłącznie za zgodą managera klubu.
 8. W sezonie jesienno-zimowym zapewniamy temperaturę minimum 12°C, w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub awarii systemu grzewczego, który uniemożliwi utrzymanie deklarowanej temperatury istnieje możliwość bezpłatnego odwołania stałej rezerwacji lub podjęcia decyzji o kontynuacji gry na życzenie klienta.

II. Zasady korzystania z kortów na hali Multisport

 1. Rezerwacji kortów można dokonywać osobiście w recepcji klubu lub telefonicznie, dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i telefon kontaktowy.
 2. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 min. W tym 55min gry i 5min na udostępnienie i posprzątanie ( pozbieranie piłek i innych akcesoriów ) kortu dla następnego gracza. W przypadku przedłużenia rezerwacji kortu wprowadza się naliczenia 30 minutowe.

III. Zasady stałych rezerwacji

Zasady rezerwowania kortów:

 1. Stała rezerwacja jest możliwa tylko po opłaceniu z góry co najmniej czterech gier w miesiącu (patrz cennik).
 2. Aby przedłużyć stałą rezerwację należy, najpóźniej w dniu ostatniej opłaconej gry opłacić kolejne cztery lub więcej.
 3. Warunkiem dokonania rezerwacji stałej na okres dłuższy niż jeden miesiąc jest wypełnienie Formularza Rezerwacji Stałych oraz dokonywanie opłat rezerwacyjnych w rozliczeniu miesięcznym z góry za cały miesiąc. Rezerwacja Stała dokonywana jest na okres wskazany przez osobę rezerwującą.
  W przypadku nie przestrzegania regulaminu klub zastrzega sobie prawo do anulowania Rezerwacji Stałej.

IV. Zasady odwoływania stałych rezerwacji:

Prosimy o jak najwcześniejsze odwołanie rezerwacji.

 1. Istnieje możliwość zmiany daty stałej rezerwacji lub jej odwołania najpóźniej na 24 godziny przed zaplanowana grą.
 2. Jeżeli odwołanie rezerwacji nastąpi w dniu zaplanowanej gry, a recepcji klubu uda się znaleźć „zastępstwo”, płatność zostanie przełożona na kolejny termin.
 3. Jeżeli recepcja klubu nie zostanie poinformowana o odwołaniu stałej rezerwacji lub nie uda się znaleźć „zastępstwa” wówczas płatność przepada.

V. Zasady odwoływania rezerwacji jednorazowych:

 1. Zarezerwowany kort należy odwoływać 24 godziny przed zaplanowaną grą . Klient nie ponosi wtedy żadnych kosztów.
 2. W przypadku, gdy odwołanie kortu nastąpi zbyt późno, po czasie, a recepcji klubu nie uda się znaleźć „zastępstwa” klient ponosi 100% kosztu wynajęcia kortu.
 3. Dodatkowe koszty za nie odwołane lub odwołane za późno rezerwacje będą egzekwowane przez recepcję przy najbliższej wizycie w klubie.
 4. W przypadku, gdy klient dwukrotnie dokona rezerwacji kortu i nie stawi się
  o określonej godzinie, wcześniej jej nie odwołując, może zostać pozbawiony możliwości dalszych rezerwacji (dotyczy klientów rezerwacji stałych
  i jednorazowych).