Z dumą prezentujemy naszą ofertę treningów piłki nożnej dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Wierzymy, że sport jest doskonałym narzędziem dla najmłodszych, by rozwijać umiejętności, zdobywać nowe doświadczenia i kształtować wartości.

Nasze grupy piłkarskie dla dzieci przedszkolnych zostały starannie zaprojektowane tak, aby uwzględniać specyficzne potrzeby i tempo rozwoju w tym wieku. Dzieci w wieku przedszkolnym uczestniczą w zajęciach w grupach wiekowych, co pozwala na skoncentrowanie się na indywidualnych potrzebach i wyzwaniach każdego dziecka. Nasza wiedza i doświadczenie w pracy z najmłodszymi pozwalają nam tworzyć atmosferę pełną radości, zachęcającą do aktywności fizycznej i wspólnego doskonalenia umiejętności.

Gra w piłkę nożną oferuje dzieciom wiele korzyści, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Oto niektóre z głównych korzyści:

  1. Rozwój fizyczny: Piłka nożna angażuje różne grupy mięśniowe, co prowadzi do wzmocnienia i ukształtowania ciała. Skakanie, bieganie i zmiany kierunku podczas gry pomagają poprawić wytrzymałość, siłę mięśniową i ogólną kondycję.

  2. Zręczność i koordynacja: Piłka nożna wymaga precyzyjnych ruchów, takich jak kopnięcia i kontrola piłki, co przyczynia się do rozwijania zręczności i koordynacji ruchowej.

  3. Współpraca i drużynowość: Gra w drużynie rozwija umiejętność współpracy, komunikacji i wspólnego działania. Dzieci uczą się współdziałać, dzielić się rolami i wspierać kolegów z zespołu.

  4. Fair play i wartości: Piłka nożna kładzie nacisk na zasady fair play, ucząc dzieci szacunku dla przeciwników, szansy nauczania się poprzez porażki oraz radości z sukcesów. To szansa na kształtowanie wartości społecznych i etycznych.

  5. Zdolności społeczne: Gra w drużynie sprzyja budowaniu relacji społecznych i nawiązywaniu przyjaźni. Dzieci uczą się radzenia sobie z emocjami, komunikowania swoich potrzeb i akceptowania innych.

  6. Kreatywność i strategia: Piłka nożna wymaga od graczy szybkiego podejmowania decyzji i twórczych rozwiązań w trudnych sytuacjach na boisku. To rozwija umiejętność myślenia strategicznego i elastycznego podejścia do problemów.

Zapraszamy dzieci w wieku od 4 do 12 lat na treningi piłki nożnej. Sesje odbywają się dwa razy w tygodniu, trwając 60 minut. Skupiamy się na nauczaniu techniki i umiejętności piłkarskich oraz budowaniu pozytywnego nastawienia i wartości drużynowych. Nasz doświadczony zespół trenerów zapewnia profesjonalne podejście, a naszym celem jest promowanie aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez piłkę nożną.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu drogą mailową oraz telefoniczną.