Procedury treningu Covid-19

Szanowni Państwo,
W związku z otwarciem obiektów tenisowych przedstawiamy
procedury postępowania i zasady treningu, jakie muszą obowiązywać w klubach tenisowych w czasie trwania pandemii Covid-19


*Przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym z obuwiem zmiennym,
*Szatnie na terenie obiektu zostają tymczasowo wyłączone z użytku,
*Obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na obiekt,
*Systematyczne odkażanie rąk przy wejściu na obiekt i po grze,
*Dopuszczalne korzystanie tylko z osobistego sprzętu sportowego,
*Zajęcia dla dzieci będą odbywały się w grupach czteroosobowych,
*Na obiekcie obowiązuje zakaz przebywania rodziców podczas zajęć,
*Wprowadzony zostaje limit czterech osób na kort

Read More